BNG NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Sp. z o.o.

bngnaftomontaz.rze.pl

Adres:

37-700 Przemyśl
ul. Wernyhory 1
woj. podkarpackie

Rok założenia: 2005

logo BNG NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Sp. z o.o.
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Budowlano-Montażowy

Osoby zarządzające firmą:

 • Zdzisław Pelczar - Prezes Zarządu, 16 678 51 13
 • Leszek Jedrzejczyk - V-c Prezes Zarządu, 16 678 51 14

Osoby kontaktowe:

 • Leszek Jedrzejczyk - V-c Prezes Zarządu, 16 678 51 14

Wykonujemy roboty budowlano – montażowe i świadczymy usługi w zakresie:

 • Kompleksowej budowy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w zakresie wszystkich ciśnień i wydajności.
 • Budowy stacji pomiarowych i redukcyjno – pomiarowych gazu.
 • Budowy gazociągów i ropociągów.
 • Budowy rurociągów wody i gazu z polietylenu.
 • Budowa wodociągów i sieci kanalizacyjnych PVC.
 • Wykonywanie instalacji wod.-kan.-.c.o.
 • Wykonywanie przekroczeń metodą przecisków poziomych.
 • Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego.
 • Usługi w zakresie architektury i inżynierii.
NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Sp. z o.o.

Firma powstała 01 sierpnia 2005r. w wyniku restrukturyzacji Budownictwa Naftowego „Naftomontaż” Spółka z o. o. w Krośnie. Siedziba spółki mieści się w Przemyślu przy ulicy Wernyhory – 1. Wykorzystując część potencjału ludzkiego z poprzedniej firmy utworzono nowoczesną firmę gwarantującą profesjonalne wykonanie każdego zadania. Obecnie zatrudniamy 97 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych w różnych specjalnościach budowlanych. Naszym celem jest zbudowanie wyspecjalizowanej firmy profesjonalnie zaspokajającej potrzeby odbiorców.

Podstawowym profilem działalności spółki są roboty budowlano – montażowe dla branży gazownictwa i górnictwa naftowego oraz rynku ogólnobudowlanego. Kompleksowo wykonujemy wszystkie prace związane z zagospodarowaniem odwiertów ropnych i gazowych. Wykonujemy również roboty instalacyjne w systemach stalowych i tworzyw sztucznych, jak i związane z tym prace budowlane, budowlano - montażowe i ziemne, w tym przejścia gazociągów pod dnem rzek, pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi.

Roboty wykonywane przez Naftomontaż Przemyśl cieszą się uznaniem wymagającego klienta jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.w Warszawie, które umieściło firmę na swojej liście kwalifikowanych dostawców wyrobów oraz wykonawców usług i robót budowlano – montażowych dla celów inwestycyjnych i remontowych.

Posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry z uprawnieniami, personelu o dużym doświadczeniu zawodowym, oraz zaplecza technicznego i specjalistycznego sprzętu pozwala na kompleksową i terminową realizację obiektów naftowo – gazowniczych oraz rynku ogólnobudowlanego. Nadrzędnym celem naszej działalności jest pełne zadowolenie i satysfakcja klient oraz wysoka jakość usług.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Godz. Otwarcia: pn-pt 7.00-15.00