Boroń Józef Zakład Projektowo Usługowy "EKOPROJEKT"

ekoprojekt.rze.pl

Adres:

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10
woj. podkarpackie
logo Boroń Józef Zakład Projektowo Usługowy "EKOPROJEKT"
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Projektowanie w zakresie ciepłownictwa, instalacji i sieci sanitarnych oraz ochrony środowiska

Osoby zarządzające firmą:

 • Józef Boroń - Właściciel, 13 434 11 19

Osoby kontaktowe:

 • Józef Boroń - Właściciel, 13 434 11 19

Zakład Projektowo-Usługowy "EKOPROJEKT" jest firmą projektową działającą na rynku od 1993 roku. Przedmiotem działalności są usługi projektowe branży sanitarnej i ochrony środowiska oraz zastępstwa inwestycyjne jak również nadzory inwestorskie i doradztwo techniczne.

Do najważniejszych usług projektowych wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat należą:

 1. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna.
 2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Jasienica Rosielna, gmina Jasienica Rosielna.
 3. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Domaradz, gmina Domaradz.
 4. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej miasta Brzozów część południowa, gmina Brzozów.
 5. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej miasta Brzozów ul. 3 Maja, gmina Brzozów.
 6. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej miasta Brzozów ul. Legionistów, gmina Brzozów.
 7. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Humniska, gmina Brzozów.
 8. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Turze Pole, gmina Brzozów.
 9. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Zmiennica, gmina Brzozów.
 10. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Stara Wieś, gmina Brzozów.
 11. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Grabownica, gmina Brzozów.
 12. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla temu hurtowni Zakładu Handlu, gmina Brzozów.
 13. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Nozdrzec, gmina Nozdrzec.
 14. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Końskie, gmina Dydnia.
 15. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Witryłów, gmina Dydnia.
 16. Projekt budowlany ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu dla osiedla mieszkaniowego w Szklarach, gmina Dukla.
 17. Projekt budowlany modernizacji ujęcia wody w Dukli, gmina Dukla.
 18. Projekt budowlany ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla osiedla mieszkaniowego w Końskim, gmina Dydnia.
 19. Projekt budowlany ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla osiedla mieszkaniowego w Witryłowie, gmina Dydnia.
 20. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków Q=300 m3/d w Jabłonce, gmina Dydnia.
 21. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków Q=150 m3/d w Witryłowie, gmina Dydnia.
 22. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków Q =1800 m3/d w Brzozowie, gmina Brzozów.
 23. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków Q =500 m3/d w Turzym Polu, gmina Brzozów.
 24. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków Q =800 m3/d w Grabownicy, gmina Brzozów.
 25. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków Q =800 m3/d w Tarnowcu, gmina Tarnowiec.
 26. Projekt budowlany przebudowy systemu ciepłowniczego wraz z instalacja solarną dla Kolegium O.O. Jezuitów w Starej Wsi.
 27. Projekt budowlany kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej, gmina Domaradz.
 28. Projekt budowlany przebudowy systemu ciepłowniczego wrą; z instalacja solarna w OWR Myczkowce dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Obecnie opracowywane są następujące projekty budowlane:

 1. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Hłudno, Wara i Izdebki, gmina Nozdrzec.
 2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Obarzym, Temeszów, Wara, Krzemienna, gmina Dydnia.
 3. Projekt budowlany wodociągu wsi Żeglce, gmina Chorkówka.
 4. Projekt budowlany wodociągu wsi Kostarowce, Strachocina, Jurowce, Pakoszówka i Sanoczek gmina Sanok.
 5. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Jaśliska, Szklary, Daljowa i Wola Niżna, gmina Dukla