Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

integral.rze.pl

Adres:

35-959 Głogów Małopolski
ul. Lotniskowa 3, skr. poczt. 516
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1987

Liczba zatrudnionych: 200

logo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Handel, usługi

Osoby zarządzające firmą:

 • Witold Wańczyk - Prezes Zarządu, (17) 86 29 929
 • Stanisław Pado - V-ce Prezes Zarządu, (17) 86 29 929

Osoby kontaktowe:

 • Witold Wańczyk - Prezes Zarządu, (17) 86 29 929

OFERUJEMY:

 • Kompleksową realizację robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego
 • Sieci zewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne preizolowane
 • Instalacje wewnętrzne i wodno-kanalizacyjne
 • Drogi, place i zieleń
 • Obiekty inżynierskie - kotłownie olejowo-gazowe, oczyszczalnie ścieków, wymiennikownie, stacje uzdatniania wody
 • Ekspertyzy i projekty techniczne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

PPH "INTEGRAL" Sp. z o. o. w Rzeszowie istnieje od 1987 r., zatrudniamy ponad 200 pracowników i specjalizujemy się w nowoczesnych i energooszczędnych technologiach wykonawstwa.

Posiadamy świadectwa autoryzacji, certyfikat ISO 9001-2000, jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem firm VIESSMANN, RUMIA, PRIM - Lublin, BAUTECH.

Wykonujemy obiekty o wysokim standardzie wykończenia:

 • Salon Sprzedaży Mercedesa w Rzeszowie
 • Naczelny Sąd Administracyjny O/Rzeszów
 • Urząd Dozoru Technicznego O/Rzeszów

Prowadzimy projektowanie i montaż kotłowni opalanych olejem lub gazem wraz ze stacjami uzdatniania wody m.in.:

 • Kotłownia w Uzdrowisku Wysowa
 • Kotłownia ZOZ Dąbrowa Tarnowska
 • Kotłownia w Alima - Gerber w Rzeszowie
 • Kotłownia w Szkole Podstawowej w Sokołowie Małopolskim
 • Kotłownia w Urzędzie Miasta w Leżajsku
 • Kotłownia w Firmie BOZ w Rzeszowie
  i kilkadziesiąt innych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

Wykonujemy szkoły i sale gimnastyczne, m.in.:

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sokołowie Małopolskim wraz z segmentem żywieniowym i sportowym
 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rudniku-Stróży
 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Futomie
 • Budynek Gimnazjum z salą gimnastyczną w Krasnym
 • Budynek Gimnazjum w Błażowej
 • Sala gimnastczna z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Medynii Łańcuckiej i inne.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

Wykonujemy budynki i hale przemysłowe:

 • Fabryka Okien Szewpol Plus w Gwizdaju koło Przeworska wraz z budynkiem biurowym
 • Hala rozlewni w Zakładzie Alima Gerber w Rzeszowie
 • Remonty kapitalne i bieżące hal produkcyjnych w Zakładzie Alima Gerber

Specjalizujemy się również w budownictwie dla służby zdrowia i budownictwie ogólnym:

 • Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 • Pawilon Terapii Zajęciowej, ul. Załęska
 • Dom Pomocy Społecznej w Słocinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Rudzie - Kamionce
 • Remont budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

Wykonujemy oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków m.in.:

 • oczyszczalnia ścieków 4800 m3/dobę dla Alima - Gerber w Rzeszowie
 • oczyszczalnia ścieków 100 m3/dobę w Krzeczowicach
 • oczyszczalnia ścieków 260 m3/dobę w Nienadowej
 • oczyszczalnia ścieków 700 m3/dobę w Sieniawie
 • sieci kanalizacji sanitarnych w Rzeszowie, Leżajsku, Sokołowie Młp., Błażowej, Woli Małej i wiele innych

Realizujemy również obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i handlowego.

PPH Integral Sp. z o.o. wdrożyło i realizuje System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.

NIP:

813-03-33-916

REGON:
001324182
Wysokość kapitału zakładowego:
50.000,00 zł
KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział KRS 0000110615
0000110615
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Rzeszów,
ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów
NR:
35 1140 1225 0000 4529 9000 1001